Spring naar inhoud

Voordat u uw plan instuurt

Voordat u doorgaat naar het formulier om uw plan in te sturen kunt u hieronder lezen hoe het stadsdeel de plannen toetst op haalbaarheid.

Hoe toetst het stadsdeel uw plan?

  • Het plan moet over een van de 3 thema’s gaan.
  • Uw plan is voor Geuzenveld, Slotermeer (een buurt daarbinnen of een specifieke locatie in de wijk) en komt ten goede aan de inwoners van de wijk.
  • Plannen met een uitgesproken religieus, politiek of commercieel karakter, evenals projecten die fondsenwerving als doel hebben, zijn uitgesloten.
  • We schatten in wat het plan kost. Plannen die meer dan €100.000,- of €200.000,- bedragen, afhankelijk van de thema, kunnen niet worden uitgevoerd. (In overleg met de indiener kan het plan wel worden aangepast als het bedrag wordt overschreden). Eventuele loonkosten worden gebaseerd op een maatschappelijk tarief.
  • We kijken of een plan binnen een termijn van 1 jaar kan worden uitgevoerd.
  • We toetsen of het plan kan worden uitgevoerd binnen de wettelijke regelgeving.
  • Bij een project in de openbare ruimte kan het zijn dat de eigenaar van de locatie toestemming moet geven. Dit kan consequenties hebben voor uw plan.

Mocht een plan met enige aanpassing wel haalbaar zijn dan overlegt het stadsdeel met de indiener van het plan. Als het plan niet uitvoerbaar is, gaat het niet mee naar de volgende ronde. Daar krijgt u dan uiteraard bericht over.

Het stadsdeel is gebonden aan (Europese) aanbestedingsregels. Dit kan tot gevolg hebben dat het stadsdeel meerdere offertes moet aanvragen voor de uitvoering van het plan en dat de indiener niet vanzelfsprekend de partij is die het plan kan gaan uitvoeren.

Ga verder naar plan insturen

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogteCancel